Velykos 2014

posted in: Aktualijos | 0

Velykų Šventė tai tikrumo laikas, jog viskas turi savo išsipildymo metą, jog Dievas yra vieninteliu ir galutiniu mūsų tikslu.

Popiežius Pranciškus mums primena:
Jėzus kalba apie gyvenimo kelią, apie kelią, kuriuo pats žengia ir kuris yra jis pats, bei siūlo tą kelią kaip kelią į tikrąją laimę. Jėzus įkūnijo Palaiminimus visu savo gyvenimu, nuo gimimo Betliejaus grotoje iki mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo. Jame išsipildė visi Dievo Karalystės pažadai. Skelbdamas Palaiminimus, Jėzus kviečia sekti įkandin jo, kartu su juo žengti meilės keliu, vieninteliu vedančiu į amžinąjį gyvenimą. Tas kelias nelengvas, tačiau Viešpats žada savo malonę ir niekada nepalieka mūsų vienų. Mūsų gyvenime yra skurdo, negandų, pažeminimų, kovos už teisingumą, nuovargio stengiantis kasdien atsiversti, sunkių pastangų įgyvendinti pašaukimą į šventumą, persekiojimų ir gausybė kitokių iššūkių. Tačiau atverdami vartus Jėzui, įsileisdami jį į savo istoriją, dalydamiesi su juo džiaugsmais ir skausmais, patiriame ramybę ir džiaugsmą, kuriuos dovanoti tegali Dievas, kuris yra begalinė meilė.

(Žinia 29-osios Pasaulio jaunimo dienos proga)

Artėjančių Velykų proga, mūsų hosipso šeimos vardu linkiu, kad Jūsų širdyse, šeimose, namuose, parapijose bei darbovietiese vyrautų džiaugsmas, ramybė bei didelė atgimstančio bei amžinojo gyvenimo viltis.

Tegu Kristaus Prisikėlimas, kuris neša dvasinį atgimimą, pripildo ramybe ir tikėjimu, tesuteikia stiprybės įveikti sunkumus ir leidžia su pasitikėjimu žvelgti į ateitį.

Su pagarba ir dėkingumu,
s. Michaela