Tokia buvo pradžia

| 0

Pasaulinę ligonių dieną (2009-02-11) prasidėjo pirmojo Lietuvoje hospiso, kuris vadinamas Vilniaus pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisu“ kūrimo procesas. Tą dieną Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos namuose susirinko atvirų protų ir širdžių žmonės, kuriuos suvienijo kančios, ligos ir pagalbos teikimo mirštantiesiems temos. Tada buvo paskelbta idėja steigti hospisą. Visą sumanymą savo ir Jo Eminencijos Audrio Juozo Bačkio vardu palaimino vysk. Juozas Tunaitis. Būtent Jo Eminencija pakvietė Gailestingojo Jėzaus seseris steigti pirmą Lietuvoje hospisą. Projektui vadovauja sesuo Michaela Rak, kuri žinoma savo ilgamete veikla Didžiosios Lenkijos Gožuvo (Lenkija) onkologijos hospise. Nuo 2009 metų pastatas, kuriame įsikūręs Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas, buvo iš pagrindų remontuojamas.


Pastatas prieš renovaciją, 2008 m.

Iškilmingas atidarymas, 2012 r.

Hospisas – tai tarptautinis kūrinys. Nebūtų buvę įmanoma įsteigti pirmą Lietuvoje hospisą, jeigu ne daugiau nei 200 įmonių ir įstaigų bei geros valios žmonių iš viso pasaulio pagalba ir pasiaukojimas.