Hospisas

posted in: Aktualijos | 0

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas – namai, kuriuose vyrauja meilė, gėris ir viltis. Tai vieta kur sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergantiems asmenims teikiama profesionali medicininė, psichologinė, socialinė, dvasinė pagalba, priežiūra, slauga.

Vienas iš Paliatyviosios pagalbos tikslų yra užtikrinti sunkia, nepagydoma liga sergančio paciento gyvenimo kokybę, suteikiant ligoniui visapusišką komfortą. Komfortas paliatyviojoje pagalboje suprantamas kaip geras ligos eigoje atsirandančių, galbūt vis sunkėjančių fizinių simptomų, psichosocialinių, dvasinių problemų sprendimas ir valdymas.

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas – vieta, kur pagalba suteikiama onkologine liga bei kitais susirgimais, terminalinėje ligos stadijoje sergantiems asmenims.

Hospise pagalbą gali gauti kiekvienas, nepaisant jo tautybės, tikėjimo, politinių pažiūrų, finansinio ar materialinio statuso. Pagalba teikiama neatlygintinai.

Ligoniais rūpinamasis pagal jų sveikatos būklę: jų namuose arba hospiso stacionare.

Kaip padedame

Hospiso tikslas – pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą ir rūpestingą medicinę, psichologinę, dvasinę ir socialinę pagalbą.

Pagalba teikiama neatlygintinai. Pagalbą teikiančią komandą sudaro kvalifikuoti ir patyrę gydytojai, slaugytojos, salugytojų padėjėjai, kinezitereteutai, psichologas, socialinis darbuotojas, dvasininkai, administracijos darbuotojai bei savanoriai.

Parama šeimoms

Hospisas padeda ir ligonių artimiesiems. Visokeriopa parama paskutiniu ligonio gyvenimo laikotarpiu ir gedulo metu yra labai reikalinga jo artimiesiems. Pagalbą šeimoms teikia psichologas, terapeutai, dvasininkas, savanoriai.

Pagalba ligonių šeimoms teikiama neatlygintinai.

Medicininė priežiūra

Hospiso stacionaras veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Mūsų namų hospiso komandą yra pasiruošusi teikti pagalbą ligonio namuose iš anksto susitarus dėl vizito laiko, turint šeimos gydytojo siuntimą paliatyviai ambulatorinei pagalbai.