Wielkanoc 2014

| 0

Święta Wielkanocne są czasem pewności, że wszystko ma swój czas i spełnienie, że Bóg jest jedynym i ostatecznym naszym przeznaczeniem.

Papież Franciszek przypomina nam:
„Jezus przekazuje drogę życia, tę drogę, którą On sam przebywa, a wręcz którą On sam jest i proponuje ją jako drogę prawdziwego szczęścia. W całym swym życiu, od narodzin (…) aż po śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, Jezus był ucieleśnieniem Błogosławieństw. W Nim zostały wypełnione wszystkie obietnice Królestwa Bożego (…). Jezus zachęca nas, byśmy poszli za Nim, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. W naszym życiu obecne jest ubóstwo, ucisk, upokorzenia, walka o sprawiedliwość, trudy codziennego nawrócenia, walka, by żyć powołaniem do świętości, prześladowania i tak wiele innych wyzwań. Ale jeśli otworzymy drzwi Jezusowi, jeśli pozwolimy, aby był On obecny w naszej historii, jeśli będziemy z Nim dzielić radości i smutki, to doświadczymy pokoju i radości, które może dać tylko Bóg, nieskończona miłość”.

(Orędzie na światowy dzień młodzieży)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w imieniu naszej rodziny hospicyjnej składam życzenia, aby w czasie Święta Paschy w Państwa sercach, rodzinach, domach, parafiach, w miejscach pracy zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się i trwajcego wiecznie, życia.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełnia pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Z szacunkiem, pamięcią i wdzięcznością,
s. Michaela