Žmogaus širdis nepailsdama daro gerą!

posted in: Aktualijos | 0

„Svarbu, ne kas padaroma ar duodama, bet kaip nusiteikus, nes geradarystės esmė glūdi ne atliktame poelgyje ar daikte, bet davėjo ar darytojo širdyje”. (Seneka)

Kiekvienas žmogaus gimtadienis – metas dėkoti Dievui už pragyventus metus, sumuoti nuveiktus darbus, kelti naujus tikslus, susitikti su bičiuliais. Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso Draugas ir dvasinis palaikytojas kun. prof. Hans Friedrich Fischer švęsdamas savo jubiliejų nebuvo išimtis – ragino neišlaidauti gėlėms ir dovanoms, bet prisidėti prie Gailestingumo darbų, kurie bus skirti Jo norui išpildyti – ypatingai dovanai. Dosnūs galime būti kiekvienas, tik klausimas sau ar kitiems. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus kun. prof. Hans’o Friedrich’o Fischer’io gimtadienio noras buvo prisidėti prie hospiso gyvenimo, įgyvendinti ligonių kasdienius poreikius, savo gimtadienio dovaną skirti geradarystei-Gailestingumui. Hospiso šeimos vardu dėkojame už šią dovaną, kuri padės neįmanomą padaryti įmanomu.

Mūsų gimtadienio gėlės tiesiog nuvysta ir džiaugsmas trumpalaikis, o “gėlės”, virtusios geradaryste stokojantiems, žydės amžinai Viešpaties soduose.

„Kas yra dosnus vargšui, skolina Viešpačiui, -Viešpats atmokės jam už jo gerą darbą” (Pat 19, 17)

Sveikiname Jubilijatą ir linkime Dievo palaimos, Mergelės Marijos globos, geriausios kloties kilniuose darbuose Viešpaties vynuogynuose bei ilgų gyvenimo metų.

Prisimindami maldoje,
Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso šeima