Serce człowiecze niestrudzenie czyni dobro!

| 0

„Ważne nie to co jest czynione, czy dawane, ale z jakim nastawieniem, bo sedno dobroczynności tkwi nie w dokonanym uczynku czy rzeczy, lecz w sercu dającego czy czyniącego”. (Seneka)

Każde urodziny – to czas dziękowania Bogu za przeżyte lata, podsumowania wykonanych prac, wystawiania nowych celów, spotkania z przyjaciółmi. Przyjaciel naszego Hospicjum i wspierający nas duchowo Ks. Prof. Hans Friedrich Fischer nie był wyjątkiem – zapraszał to tego by nie wydawać pieniędzy na kwiaty i prezenty, lecz przyczynić się do dzieł miłosierdzia, które zgodnie z Jego pragnieniem staną się wyjątkowym prezentem. Hojnym może być każdy z nas, pytanie tylko czy wobec siebie czy innych osób. Pragnieniem urodzinowym Rektora Wileńskiego Seminarium Duchownego im. Św. Józefa Ks. Prof. Hansa Friedrich’a Fischera było przyczynienie się do życia Hospicjum, zaspokojenie codziennych potrzeb Pacjentów, swój prezent urodzinowy przekazać na dobroć – Miłosierdzie. W imieniu Rodziny Hospicyjnej dziękujemy za ten dar, który pomoże niemożliwe uczynić możliwym.

Nasze kwiaty urodzinowe po prostu więdną i radość jest krótkotrwała, a „kwiaty” zamienione w dobroć dla potrzebujących, będą kwitnąć wiecznie w Ogrodach Pańskich.

„Pożycza [samemu] Panu – kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi”.(Prz 19,7)

Składamy najserdeczniejsze życzenia naszemu Jubilatowi i życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Najświętszej Maryi Panny, wszystkiego najlepszego trudząc się w Winnicy Pańskiej i długich lat życia.

Pamiętająca w modlitwie,
Rodzina Hospicjum bł. ks. Michała Sopocki