Jaunimo iš Opus Dei savanorystė hospise

posted in: Aktualijos | 0

Pasaulinės organizacijos Opus Dei nariai iš Ispanijos ir Lenkijos lankydamiesi Lietuvoje savo laiką skyrė ir Gailestingumo veiklai.

Ispanų šalies fundacijos „Altum” narės, bendradarbiaudamos su Vilniuje įsikūrusiu kultūros centru „Vilnelė”, kuris siūlo mergaitėms, merginoms bei moterims kultūrinį ir dvasinį ugdymą, lankėsi Lietuvoje. Į Vilnių atvyko 100 viešnių iš Ispanijos Andalūzijos regiono, kurių galutinis tikslas buvo PJD Krokuvoje. Viešėdamos Lietuvoje jos dalyvavo dvasiniuose mokymuose, kultūrinėje –pažintinėje programoje ir dalį dienos skyrė geriems darbams – savanorystei.

Dešimt merginų, kurių amžius nuo 16 iki 20 metų, savanorystei pasirinko Vilniaus Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisą. Atvykusios susipažino su Hospisu ir įsiliejo į jo gyvenimą savanoriaudamos: padėjo tvarkyti gėlynus, valė langus, švarino visą pastatą, daug laiko skyrė ligoniams.

Po trijų dienų savanorystės dalinosi savo išgyvenimais:buvimas čia joms padėjo suprasti gerai atlikto darbo vertę, stiprino atsakomybės jausmą, mokė suprasti gestais ir širdimi kita kalba kalbančius. Atsisveikindamos dėkojo Dievui už suteiktą galimybę pažinti hospiso gyvenimą iš vidaus, jame dirbančius savanorius, kurie kaip ir jos, dalį savo gyvenimo dovanoja Gailestingumo darbams. Savanorės išvykdamos pažadėjo nuolat vienytis su Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisu kasdieninėje maldoje.

Antroji grupė, kurią sudarė vaikinai ir dvasininkai iš Lenkijos ir Ispanijos, nors ir trumpai viešėdami hospise pagėlbėjo tvarkydami ir gražindami kiemą, dalinosi savo išgyvenimais, klausėsi ses. Michaelos pasakojimo apie hospiso misiją ir kasdieninę kovą už ligonių gyvybę, Gailestingumo darbus ir būtiną nuolatinį Pasitikėjimą Jėzumi.

Šie susitikimai auginą kiekvieną asmenį, naujai leisdami patirti Jėzaus Gailestingumą per kitus žmonės. Savanorystė moko gyvenimo, keičia pasaulį ir suranda atsakymus į klausimus, visa tai vyksta per žmonės, kuriems patarnaujame, per situacijas ir meilę artimui.

Hospiso šeima