Wolontariat Młodzieży z Opus Dei w naszym Hospicjum

| 0

Członkowie Międzynarodowej Organizacji Opus Dei z Hiszpanii i Polski podczas pobytu na Litwie przeznaczyli czas na uczynki miłosierdzia.

Członkowie Hiszpańskiej Fundacji „Altum” we współpracy z Centrum Kultury „Wilenka” w Wilnie, pomagającym dziewczętom i kobietom w formacji kulturalnej i duchowej, odwiedzili Litwę. Do Wilna przybyło 100 osób z Regionu Andaluzji, których ostatecznym celem były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Podczas pobytu na Litwie uczestniczyły w zajęciach duchowych, kulturalnych – programie poznawczym i część dnia przeznaczały na dobre uczynki – wolontariat.

Dziesięć dziewcząt w wieku 16-20 lat wybrało wolontariat w Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Po przybyciu, zapoznały się z Hospicjum i pomagały w sprzątnięciu ogrodu, umyły okna, sprzątały i dużo czasu przeznaczyły też dla Pacjentów.

Po trzech dniach wolontariatu podzieliły się swoimi doświadczeniami: bycie tu pomogło im zrozumieć wartość dobrze wykonanej pracy, wzmocniło poczucie odpowiedzialności, nauczyło sercem i gestem rozumieć osobę mówiącą w innym języku. Żegnając się, dziękowały Bogu za możliwość poznania życia hospicjum od wewnątrz, pracujących tu wolontariuszy, które tak samo jak one, część swego życia przeznaczają na uczynki miłosierdzia. Wolontariuszki odjeżdżając obiecały jednoczyć się w modlitwie z naszym Hospicjum.

Druga grupa, którą stanowili chłopcy i osoba duchowna z Polski i Hiszpanii przez krótki czas pobytu w Hospicjum pomogli sprzątnąć nasze podwórko, dzielili się doświadczeniami, wysłuchali prelekcji s. Michaeli o misji Hospicjum i codziennej walce o życie pacjentów, o uczynkach Miłosierdzia i potrzebie stałego zaufania Jezusowi.

Takie spotkania pozwalają wzrastać każdemu, pozwalają na nowo doświadczyć Miłosierdzia Jezusa poprzez innych ludzi. Wolontariat uczy życia, zmienia świat i znajduje odpowiedzi na pytania, a wszystko to dokonuje się przez ludzi, którym posługujemy, przez sytuacje i miłość wobec bliźniego.

Wspólnota Hospicyjna