Vilties laukai už vandenyno

posted in: Širdies dovanos | 0


Dar kartą už vandenyno pražydo „Vilties laukai“ mūsų hospisui. Šį kartą  tai įvyko Šv. Jono Kanto Parapijoje Clifton, New Jersey.

Nuoširdžiai dėkojame Organizotoriams Barbarai ir Janusz Pieczuro už iniciatyvą ir surengtą lėšų rinkimo akciją mūsų hospiso reikmėms, dėkojame Kunigams bei dosniems Aukotojams.

Tegul viltis vienija mus visus ir veda gėrio link.

Ses. Michaela Rak