Vienykimės maldoje

posted in: Aktualijos | 0

Dievo Gailestingumo sekmadienį (balandžio 24 d.) du broliai iškeliavo į piligriminę kelionę per Lietuvą, melsdamiesi ir prašydami taikos mūsų šalyje ir pasaulyje. Kasdien jie nukeliauja dešimtis kilometrų, kad per 10 dienų kirstų mūsų kraštą ir pavęstų jį Dievo Gailestingumui, Marijos Širdžiai bei maldauja taikos Lietuvoje, Ukrainoje, pasaulyje ir kiekvieno iš mūsų širdyje.

Dvasiškai esame su jais šioje ypatingoje piligriminėje kelionėje! Prisijunkite dvasiškai melsdami taikos, vienybės, santarvės. Tegul Dievo Gailestingumas perkeičia mūsų širdis.