Šv. Velykos hospiso šeimoje

posted in: Šeimoje | 0

„Kristus tikrai prisikėlė”- šiuo džiaugsmu dalinosi Hospiso šeima, susirinkusi Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso salėje.

Prie tradiciniais velykiniais patiekalais nukrauto stalo susirinko hospiso darbuotojai, savanoriai, draugai bei pacientų šeimų nariai. Vežimėliuose, bet apsupti rūpesčiu ir meile buvo ir mūsų pacientai. Sveikindama visus hospiso direktorė sesuo Michaela Rak pabrėžė, kad šis susitikimas įvyko tarp dviejų Švenčių: Kristaus Prisikėlimo ir Gailestingumo Šventės. Tai simbolinis laikas, kuris parodo Mūsų Atpirkėjo Prisikėlimo galią ir kartu Jo didžiausią bruožą, kuriuo yra Gailestingumas. Šiomis tiesomis hospisas remiasi nuo pat pradžių, kuris Vilniuje atsirado būtent kaip Dievo gailestingumo dovana tiems, kuriems labiausiai jo reikia, kaip pabrėžia Šv. Ses. Faustina savo Dienorašyje Jėzaus žodžius apie mirštančius.

Sesuo Michaela taip pat priminė šeimai, kad netrukus turės savo pirmąjį mažą jubiliejų, t.y. švęs penkerius gyvavimo metus. Šia proga gegužės 13 dieną Vilniaus Arkikatedroje bus aukojamo iškilmingos Šv. Mišios į kurias yra kviečiami visi hospiso draugai. Po Šv. Mišių planuojamas pristatymas ir vaišės svečiams.

Šventiniai pietūs, kurie savo atmosfera priminė džiugius pirmųjų krikščionių susitikimus, baigėsi saldžiomis dovanomis.

Tadeuš Andžejevski – Hospiso savanoris