Rožinis be ribų

posted in: Aktualijos | 0

Malda jungia ir vienija skirtingų tautybių žmones. Spalis yra ypatingu mėnesiu kai savo žvilgsnį  keliame į Švenčiausiają Mergelę Mariją ir renkamės rožinio maldai.

Spalio 7 dieną minint Šv. Mergelę Mariją Rožinio Karalienę ir baigiant Fatimos apsireiškimo 100- mečio minėjimą daugelis žmonių Lenkijoje ir visame pasaulyje ves Rožinis be  sienų.

Mūsų hospisas, kuris yra ypatinga vieta, nes sudaro ribą tarp gyvenimo čia žemėje ir amžinybėje, vienijasi maldoje. 15 val melsimės prie mūsų Ligonių lovų ir vienuolinėjė koplyčioje, prašydami Dievo malonių, Šv. Mergelės Marijos užtarimo, stiprybės ir jėgų, taikos pasauliui ir žmonių širdyse, visomis intencijomis, kurių prašė Mergelė  Marija Fatimos Apsireiškimuose.

Nuoširdžiai kviečiame visus imtis dvasinių veiksmų ir įsijungti į bendrą rožinio maldą visose pasaulio vietose, prašant taikos ir visų reikalingų malonių.

 

Vienybėje

ses. Michaela Rak ir hospiso bendruomenė