Padėka už lėšų rinkimą Varšuvoje

posted in: Aktualijos | 0

Mielieji,
jau kelintą kartą įsitikinome, kad Jūsų gerumui ir aukoms nėra ribų. Tai įrodėte per lėšų mūsų hospisui rinkimo akciją, kuri įvyko kovo 15 d. Seserų Vizičių bažnyčioje Varšuvoje.

Nuoširdžiai dėkojame Seserų Vizičių bažnyčios rektoriui mons. Aleksandrui Seniukui, Seserims Vizitėms bei visiems, kas susirinko kovo 15 d. Seserų Vizičių bažnyčioje – už Jūsų aukas ir pagalbą mūsų hospisui. Taip pat dėkojame akcijos Organizatoriams bei visiems savanoriams, kas tą dieną rinko lėšas prie bažnyčios.

Kiekviena auka yra mums labai svarbi, nes Jūsų aukų dėka galime išlaikyti mūsų įstaigą ir padėti sergantiems ir mirštantiems asmenims!

Tegu Gailestingumo Motina išmaldauja Jums visiems reikalingų malonių!

Su malda ir padėka,
Ses. Michaela Rak