Motociklininkų Vilties Armija tęsia savo gerumo žygius…

posted in: Aktualijos | 0

Šimtai vyrų ir moterų susirinko Hodisewo bažnyčioje ir nulenkė galvas prieš Kūrėją Šv. Mišių metu, kuomet buvo dėkojama už šį baikerių sezoną, už galimybes, už gyvenimą ir jo dovanas. Metalo žirgų žvilgesys priešais bažnyčią saulėtą dieną liudijo žmonių, galinčių valdyti galingus motociklus, jautrias ir atjaučiančias širdis. Dalintis su kitu žmogumi gali tik tas, kas pasirengęs mylėti kitą žmogų kaip save patį.

Dėkojame šiai Vilties armijai, kuri moka dalintis tuo ką turi su tais, kurių jėgos senka šiam gyvenimui. Motociklininkai savo piniginėmis lėšomis būdami už kelių šimtų kilometrų padeda Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso Vilniuje ligoniams, remia juos malda.

Nuoširdus AČIŪ hospiso bendruomenės vardu visiems Vilties armijos kovotojams ant plieninių žirgų.