Maži, bet stiprūs gerumu…

posted in: Draugai | 0

Kovo 10 dieną hospisą aplankė darželio-mokyklos „Vilija” atstovai su mamomis. Jie pasirėdę uniformomis su mokyklos embliamomis bei šypsenomis, ištiesė savo paramos rankas hospiso ligonių reikmėms.Svečiai atnešė visos darželio-mokyklos bendruomenės auką Pal. kun. Mykolo Sopočkos Hospisui, kur kiekvieną dieną kovojama už orų ir pilnavertį sergančiųjų gyvenimą. Svečiuodamiesi ištyrinėjo hospisą, o ypač vieną namų dalį- akvariumą su auksinėmis žuvytėmis, kurios pildo ligonių norus, pasivaišino arbata ir vieni pirmųjų pamatę ypatingus žaislus,kurie skirti mūsų būsimiems mažiesiems pacientams.

 

 

Dėkojame visai darželio- mokyklos “Vilija” bendruomenei už vienybę su sergančiais!

Ses. Michaela