Laimingų Naujųjų metų

posted in: Aktualijos | 0

Brangūs hospiso draugai,

norime padėkoti kiekvienam iš Jūsų už sveikinimus šv. Kalėdų proga. Gavome jų labai daug. Ateinančių 2021-ųjų metų proga linkime Jums Dievo palaimos bei vilties, kad ateinantys metai bus geresni. Prisiminkime, kad kartu esame stipresni!

ses. Michaela Rak ir Hospiso Bendruomenė