Lėšų rinkimas Krokuvoje

posted in: Aktualijos | 0

Sekmadienį, vasario 22 d., Dominikonų bažnyčioje Krokuvoje buvo renkamos lėšos mūsų hospisui. Nuoširdžiai dėkojame Dominikonų brolijai ir susirinkusiems tą dieną bažnyčioje tikintiesiems už dosnumą bei visiems, kurie prisidėjo prie paramos organizavimo.

Su malda iš visos širdies ištariu „Dėkoju“ ligonių bei visos hospiso bendruomenės vardu. Šv. Mišios už visus geradarius bus aukojamos kovo 9 d. 10.00 val. (lenkų k.) Aušros Vartuose.

Tegu Gailestingumo Motina išmaldauja Jums visiems reikalingų malonių!
Ses. Michaela Rak

P.S. Dar kartą dėkoju Komisijos nariams, padėjusiems skaičiuoti pinigus.