Kertinis akmuo vaikų skyriui

posted in: Aktualijos | 0

Gruodžio 6 diena tapo ypatinga visai Hospiso bendruomenei, įvyko tai kas buvo seniai laukta – vaikų skyriaus kertinio akmens pašventinimas.

Dienos Evangelija mums kalbėjo: „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: „Viešpatie, Viešpatie!“, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“ (Mt 7,21.24–27).

Hospiso direktorė ses. Michaela Rak, dvasininkai, ligonių artimieji, geradariai, aukotojai, darbuotojai bei savanoriai bendroje maldoje, kreipdami žvilgsį į Viešpatį, Jam patikėjo Hospiso vaikų skyriaus pamatinį akmenį. Šis akmuo buvo sudarytas iš daugelio akmenėlių, kurie atkeliavo iš ypatingų žemės
vietų: Jeruzalės, Jėzaus kapo, Gargano, Asyžiaus, Vatikano, San Džiovani Rotondo, Izraelio Pater Noster Šventovės, Negyvosios jūros, Taboro kalno, Betliejaus, Fatimos, Lurdo, Nazareto, Genezareto ežero, Medžiugorijos, Alyvų kalno, Betanijos sodų, Kristaus Žengimo į dangų kalno.

„Jėzau, pasitikime Tavimi!“,- skambėjo visų lūpose ir širdyse. Tikime, kad Malonių lietus iš Viešpaties širdies liesis į kiekvieną ateinantį ir išeinantį…
Dėkojame Visiems, kurie prisidedate, kad sergantys vaikai bei jų artimieji turėtų meilės pilnus namus!

Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenė