Kartu skleidžiame Gailestingumą

posted in: Aktualijos | 0

Gailestingumo savaitės ketvirtadienį Hospisas sulaukė svečių iš Kauno rajono Ežerėlio, Zapyškio ir Kačerginės parapijų, kurie su surinktomis savo parapijose dovanomis bei atviromis širdimis užtvindė kiemą.

Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis Gailestingojo Jėzaus Seserų kongregacijos koplyčioje, vietoje kur buvo tapomas paveikslas „Jėzau, pasitikiu Tavimi“. Mišių metu buvo meldžiamasi už Hospiso misiją, ligonius ir jų artimuosius, už personalą ir savanorius, už asmenis remiančius mūsų veiklą, maldose Dievo Gailestingumo prašėme ir mirusiems artimiesiems bei Hospiso ligoniams.

Malda ir gailestingumo darbai yra neatsiejami, tai visą gavėnia buvo jaučiama kunigo Juozo Fakėjavo aptarnaujamose Ežerėlio, Zapyškio ir Kačerginės parapijose. Šių parapijų bendruomenės rinko Hospiso kasdienybei reikalingas dovanas, taip įsijungdami į Gailestingumo darbų kūnui ir sielai įgyvendinimą. Susitikimo metu pristatėme Hospiso kasdienybę, sergančiųjų ir sveikųjų bendrystės svarbą, pagalbos artimui būdus.

Dėkojame Vilkaviškio vyskupijos Kauno rajono Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio, Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapijų ir Kačerginės Šv. Onos koplyčios bendruomenėms už dovanas Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui!

Tegul Jus laimina Gailestingasis Jėzus ir apdovanoja reikalingomis malonėmis!

Hospiso bendruomenė