Kalėdojimas A. D. 2024

posted in: Aktualijos | 0

Sausio 17 dieną išgyvenome pastoracinį vizitą. Kartu su mūsų kapelionu t. Slavomiru OP dėkojome Dievui už praėjusius metus ir prašėme Jo galios ir jėgų 2024-iesiems.

Tegul C + M + B ženklai ant mūsų durų (lot. Christus mansionem benedicat „Telaimina Kristus šiuos namus“) paliečia mūsų širdis ir kasdienybę.

Jėzau, pasitikiu Tavimi.