II Labdaros balius Cracovia Manore Wallingtone NJ

posted in: Aktualijos | 0

Šeštadienį, sausio 19 dieną 2013 m. vyko II Labdaros balius Cracovia Manore Wallingtone NJ. Šio baliaus pajamos yra skiriamos įkurtam pirmajam pal. kun. Mikolo Sopockos Hospisui Vilniuje.

Balių atidarė Natalija Ziarnik, kuri vėliau perdavė balsą seseriai Michaelai Rak (aišku, kad turėjome pasveikinimą įrašytą keletą dienų anksčiau). Po gražaus sesers Michaelos pasveikinimo balsą perėmė Šv. Izidoriaus parapijos klebonas iš Riverhead, Long Island gatvės, kuris perskaitė ištrauką iš Evangelijos pagal Šv. Matą, vėliau palaimino mus ir maistą. Turiu prisipažinti, kad nesitikėjome tokio baliaus dalyvių skaičiaus, o buvo mūsų daugiau nei 250 žmonių.

TAI STEBUKLAS!

Iš pradžių atrodė, kad bus 70-100 žmonių ir prisimenu kaip šiandien, buvo pirmasis mėnesio penktadienis, Švenčiausiojo Sakramento adoracija, sausio 4-oji, atsiklaupiau prieš Jėzų ir pasakiau: “Viešpatie, aš padariau ką galėjau, dabar veik TU, aš daugiau negaliu, atiduodu Tau likusią dalį, TU TURI MAN PADĖTI, GIRDI ?????”

Ir išgirdo! Dėkoju TAU, NES ESI DIDIS IR VISAGALIS IR NIEKADA NEPALIEKI MUSŲ VIENŲ!

Buvo nuostabu, maistas ir atmosfera puiki. Jaučiausi, kaip rekolekcijose arba piligriminėje kelionėje, nes 80% dalyvių tai man pažįstami veidai būtent iš šių susitikimų. Dėkoju jiems už tai, kad sugeba ne tik matyti save, bet ir kitą žmogų.

Baliuje šoko vaikai iš Joseph Dance Studio, buvo į ką pažiūrėti. Vėliau loterija, aukcionai – ir vėl kelais “žaliais” daugiau perdavimui hospisui. Balius baigėsi 2-ą valandą ryto. Išėjome su vyru, Natalia ir Matu pavargę, bet labai laimingi, su mintim apie sekantį, III balių, už metų, kad Šv. Augustino žodžiai išsipildytų mūsų gyvenime:

,, į dangų einame ne keliu, bet meile!”

Šiltai sveikinam – Małgorzata i Emil Ziarnik