Vaikų hospiso skyriaus atidarymo aidai

posted in: Aktualijos | 0

Vasario 15 dieną išgyvenome Hospiso Vaikų skyriaus pašventinimo iškilmes. Mūsų iškilmes savo būvimu pagerbė Pirmoji Šalies Ponia Diana Nausėdienė, Lenkijos Respublikos Prezidento Patarėjas Patarėjas Ponas Bogusław Winid, Ambasadų atstovai, politikai, dvasininkais ir vienuoliai, savanoriai bei asmenys, remiantys hospiso misiją.

Šv. Mišioms vadovavo J.E. Apaštalinis Nuncijus arkyvyskupas Petar Auntun Rajič. Vaikų skyrių pašventino J.E. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Vakare susitikome Lenkų kultūros namuose iškilmingos ceremonijos metu padėkojome visiems, kurių dėka Vaikų hospiso skyrius atsirado.

Tegul Viešpats atlygina visiems už gerumą, atvirumą, geranoriškumą ir laimina savo Darbą.

Su dėkingumu

Ses. Michaela Rak

Foto: hospiso archyvas, zw.lt bei Teresa Worobiej