Hospisas dalinasi Viltimi

posted in: Aktualijos | 0

Panevėžio Švč. Trejybės rektorato parapijoje prasidėjo ciklas susitikimų, kurių tikslas – Gyvoji Bendruomenė. Lapkričio 8 d. (ketvirtadienį) 18 val. Šv. Mišiose dalyvavo gausus būrys žmonių, kurie ilgisi Gyvosios Bažnyčios.

Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso atstovai buvo pakviesti pradėti šių susitikimų ciklą, kurio tikslas buvo prisiminti Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje akimirkas. Susitikimo metu dalinomės mūsų Hospiso misija ir veiklos ypatumais, analizavome Vilties reikšmę žmogaus, o ypač sergančiojo, gyvenime. „Jėzus Kristus- mūsų Viltis”- toks buvo Popiežiaus vizito Lietuvoje šūkis, kuris kvietė mūsų šalies gyventojus giliau išgyventi ryšį su Dievu. Susitikimo metu buvo prisimintas visas Vilties ir pasirengimo vizitui nuveiktų darbų kelias, kurio kulminacija buvo Popiežiaus susitikimas su sunkiai sergančiais ir visa gausia hospiso šeima.

„Kai mūsų ligoniai kalbėjo rožinį, jie tikrai širdyje turėjo viltį, kad susitiks su Popiežiumi ir ta viltis jų neapleido. Ir iš tikrųjų tai įvyko. Esame be galo laimingi ir dėkingi Šventajam Tėvui”, – šia Hospiso direktorės Ses. Michaela Rak citata buvo užbaigtas pasidalijimas ir prasidėjo gyva susirinkusiųjų diskusija.

Visa Hospiso vykdoma veikla yra liudijimas Vilties, Tikėjimo ir Meilės- šių dieviškų dorybių, kurios drauge visa pakelia ir suteikia jėgų eiti pirmyn bei nuolatos kartoti: „JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI”.

Dėkojame Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektoriui mgr. kun. Pavel Andžejevski ir visai parapijos bendruomenei už pakvietimą dalyvauti susitikime ir galimybę pasidalinti Viltimi, kuri gyva mūsų Hospiso pacientų, jų šeimų, darbuotojų ir savanorių bei aukotojų ir geradarių širdyse.

Hospiso bendruomenė