Gdynės gyventojai vienijasi su mūsų Hospisu

posted in: Aktualijos | 0

Gdynės gyventojai šeštadienio (kovo 19 d.) pavakarę leido kitaip: klube „Atlantic“ 16 val. prasidėjo paramos koncertas, kuriame savo kūrinius atliko roko atlikėjas Marek Piekarczyk (grupės „TSA“ lyderis ir dainų autorius) ir Rob B. Colton (Robert Błaszkiewicz-fotografas, dainininkas, tekstų autorius ir kompozitorius

Šio koncerto metu buvo pristatytas Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso gyvenimas nuo pradžios iki šių dienų. Hospiso direktorė ses. Michaela savo liudijimu suvirpino visų dalyvių širdis, kurie pertraukos metu už Vilniaus krašto verbą ar Vilniaus meduolį nepagailėjo aukoti ir 50 zl.

Ankstyvą Verbų Sekmadienio rytą Gdynės miestas nesidžiaugė saule, bet visi Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios tikintieji, savo dosnia širdimi – aukomis Hospisui, spinduliavo artimo meile ir savo bendravimu liudijo vienybę su Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso ligoniais ir jų artimaisiais. Šios parapijos klebonas kun. Prof. hab. Dr. Jacek Bramorski ragino Gailestingumo darbais puošti savo gyvenimus, įsiklausyti į ses. Michaelos žodžius, atverti širdis Gailestingumui, remtis į Dievo Gailestingumą ir patiems būti gailestingiems artimui.

Visos gautos lėšos už koncerto bilietus ir surinktos aukos už Vilniaus lauktuves skirtos mūsų Hospisui paremti. Už šio koncerto organizavimą ir paramą dėkojame Vilniaus Krašto Mylėtojų Draugijai ir Ponui Michal Rzepiak. Taip pat esame dėkingi Gdynės gyventojams už vienybę ir aukas, kurios padės įgyvendinti hospiso ligonių poreikius. Nuolatos prisimename mūsų Geradarius maldoje.