Filmas…

posted in: Aktualijos | 0

„Meilė ir Gailestingumas“ tai režisieriaus Michał Kondrat naujo filmo pavadinimas apie tai kas yra svarbiausia – apie Dievą ir žmogų, apie žmogaus silpnumą ir Dievo galią, persismelkenčius širdies šauksme: „Jėzau, pasitikiu Tavimi!“ Šventoji Faustina ir Pal. Kun. Mykolas Sopočka – mūsų globėjas, yra to pavyzdžiu.

Filmas liudijimas – filmas žinia – filmas iššūkis! – man ir Tau, Broli ir Sese.

Ses. Michaela Rak