Derliaus Šventė

posted in: Aktualijos | 0

Pikeliškėse buvo dėkojama ir klausiama apie žemės derlių, bet ir apie mūsų kasdienybės, mūsų gyvenimo derlių.

Šventųjų Mišių metu ir susirinkusiųjų prakalbose, pirmame plane į mūsų širdis persismelkė tiesa, kad Dievas laimina mūsų gyvenimą ir darbą, siunčia mus vienus kitiems tarpusavio pagalbos dvasioje. Mūsų hospisas dar kartą patyrė Derliaus Šventės dalyvių dosnumą.

Rinkilava hospisui į aukų dėžutes, paramos žodžių dovana ir lėšas rinkusiųjų įsitraukimas yra tuo gėriu, kuris rodo mūsų žmogiškumo derlių.

Dėkoju už šį gražų derlių.
Ses. Michaela Rak