Aušros Vartų Dievo Motinos globa…

posted in: Aktualijos | 0

Aušros Vartų Marijos Globos Atlaidai turi savo ilgaamžes tradicijas. Kasmet lapkričio viduryje tikintieji iš visos Lietuvos atvažiuoja pas Mergelę Mariją padėkoti už gautas malones, už mūsų šeimų globą bei prašyti kitų reikalingų dovanų. Šių metų atlaidai Hospiso šeimai buvo ypatingi. Šiemet hospiso šeima galėjo ne tik melstis už savo pacientus (penktadienį visos Šv. Mišios buvo aukojamos ligonių intencija), bet ir visą dieną kiekvienas galėjo būti šalia jų per savo širdies dovaną ir auką.

Nuo pat ankstyvo ryto hospiso savanoriai, pasipuošę geltonais marškinėliais ir su aukų dėžutėmis rankose, beldė į žmonių širdis prašydami paramos ligoniams. Tos širdis buvo dosnios ir gailestingos. Suskaičiavus paaiškėjo, jog hospisas surinko 10132,45 eurų paramos.

Visiems Geradariams nuoširdžiai dėkojame ir melsimės jų intencija Aušros Vartuose. Taip pat dėkojame visiems, kurie atėjo į ses. Michaelos bei hospiso savanorių koordinatorės Aušros Taločkaitės skaitytas paskaitas apie paliatyviąją mediciną ir mūsų hospisą.

Sakome nuoširdų ačiū ir viliamės, kad pagalba hospisui atlaidų metu taps gražia tradicija.

Tadeuš Andžejevski, ses. Michaela Rak ir hospiso bendruomenė