Święto Matki Bożej Zielnej radosne podwójnie

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Wileńskie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki miało okazję do podwójnej radości – świętowania jednego z najpiękniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego oraz goszczenia w swych progach Prezesa największej polskiej firmy, championa polskiej gospodarki Koncernu Orlen Daniela Obajtka.

Spotkanie odbyło się w dniu symbolicznym dla wszystkich katolików, pokazującym bowiem, że wszyscy wyznawcy Chrystusa wzorem Jego Najświętszej Matki będą kiedyś wzięci z duszą i ciałem do Nieba. W hospicjum, gdzie jego pacjenci z przyjęciem tej wspaniałej obietnicy Boga mierzą się na ostatniej prostej swego ziemskiego życia. Święto Wniebowzięcia jest więc też ogromnym znakiem nadziei. Nadziei na życie wieczne w obliczu Bożej szczęśliwości.

W duchu nadziei odbyło się też spotkanie wspólnoty hospicyjnej z Prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem, który – mimo że będąc na topie listy najlepszych polskich menedżerów – jest zarazem człowiekiem niezwykle skromnym, wrażliwym na ludzkie cierpienie i potrzeby. Gdy dowiedział się, że w Wilnie powstaje dział dziecięcy hospicjum, jego decyzja o pomocy w budowie była natychmiastowa i płynąca z głębi serca. Z dyrektorem hospicjum s. Michaelą Rak podpisano umowę, której jakże hojna finansowa treść zabezpieczy stabilność inwestycji już na samym jej początku w tym i przyszłym roku. „Może Opatrzność Boża chciała, bym został prezesem Orlenu dla tej jedynej decyzji”, powiedział do zebranych w sali konferencyjnej hospicjum Daniel Obajtek, który jest też Człowiekiem wiary.

Szczodrobliwość Prezesa i całej Dyrekcji Polskiego Koncernu była widoczna również podczas samego spotkania. Gdy w trakcie rozmowy wyszło na jaw, że wielu wolontariuszy musi dojeżdżać do hospicjum, a jego tzw. domowa ekipa codziennie pokonuje dziesiątki kilometrów, by odwiedzić swych pacjentów w ich domach, decyzją Prezesa było przyznać placówce karnety na darmowe (w określonych limitach) paliwo. Były oprócz tego inne piękne dary dla hospicjum jak np. nowy laptop czy sprzęt muzyczny bądź też darmowe bilety do teatru. Nic więc dziwnego, że na sali co chwila rozbrzmiewały słowa serdecznej podzięki zarówno z ust dyrektor s. Michaeli, jak też pracowników i wolontariuszy placówki.

Po spotkaniu z pracownikami hospicjum Daniel Obajtek odwiedził też jego pacjentów, starając się wlać w ich serca słowa otuchy i nadziei. Nawiedzono też kaplicę Sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie w 1934 roku przy obecności Św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki – Patrona naszego Hospicjum powstał cudowny obraz „Jezu, ufam Tobie”.

Tadeusz Andrzejewski