XXVI Pielgrzymka Suwałki – Wilno (Ostra Brama)

| 0

Dwudziesta szósta Pielgrzymka Suwalska do Ostrej Bramy była szczególną, bo odbyła się w roku Miłosierdzia. Dlatego też jej motto przewodnie brzmiało: „Miłosierdzie – źródłem nadziei”.

Pielgrzymka była mniej liczna niż w latach poprzednich, ale to dlatego, że pokryła się niemal w czasie ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Mniej liczna nie znaczy jednak, że mniej entuzjastyczna, mniej radosna, mniej rozśpiewana, czy mniej promieniująca wiarą. Wręcz przeciwnie, mimo kaprysów pogody pielgrzymi do Miasta Miłosierdzia przybyli rozmodleni, weseli, duchowo ubogaceni. Wkroczyli do Ostrej Bramy, do Matki, jak to w swych pieśniach wyśpiewali, iście z fantazją – tańcząc, śpiewając, grając na gitarach, bębnach i piszczałkach. Pokłonili się też Matce do ziemi.

Potem zwiedzali miasto nie omijając przy tym naszego wileńskiego Hospicjum. Tutaj radość pokryła się z radością. Witających i przybywających. Była wspólna modlitwa, pieśni, radosne konwersacje przy hospicyjnej strawie.

Pielgrzymi pokazali w Hospicjum, że miłosierdzie potrafią szerzyć nie tylko modlitwą, ale i czynem. Wsparli hojnie misję hospicyjną w Wilnie za co w imieniu chorych składamy im serdeczne słowa podzięki. Był też tym razem od pomysłowych pielgrzymów dar specjalny dla całej rodziny hospicyjnej – Figura Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – ufamy w Jej wstawiennictwo oraz pamiątkowa tablica z napisem „Zapiecek Pana Boga”. Tablica została wykonana przez pielgrzymów z pewną misją – potwierdzenia na terenie hospicjum miejsca specjalnego, gdzie każdy się czuje szczególnie dobrze, jak na zapiecku u Pana Boga. Tablica znalazła swoje zaszczytne miejsce na tarasie hospicjum. Będzie miejscem kolejnych spotkań wszystkich przyjaciół hospicjum…

do zobaczenia na „Zapiecku Pana Boga”

Tadeusz Andrzejewski, s. Michaela i cała hospicyjna wspólnota