W dniu Opiek dziękujemy za opiekę…

| 0

W czasie Odpustu Opiek Matki Boskiej Ostrobramskiej Pracownicy i Wolontariusze Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki zbierali przy Ostrej Bramie i kościele pw. Św. Teresy datki na funkcjonowanie placówki. Dzięki ofiarom Darczyńców (od kilku centów do 100 € banknotu!) udało się nam zebrać 7244,05 euro, które przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Hospicjum. Utrzymanie go kosztuje ponad 30 000 euro miesięcznie — są to koszty zatrudnienia personelu, lekarstw, żywności, transportu, ogrzewania, materiałów eksploatacyjnych i inne.
Serdecznie dziękujemy Księdzu Prałatowi Kestutisowi Latoży za otwartość serca i możliwość zbiórki, Ks. Prałatowi Janowi Kasiukiewiczowi za sprawowaną Mszę Świętą w intencji hospicjum i wspólną modlitwę, Księżom, sprawującym posługę kapłańską tego dnia, Darczyńcom, naszym Wolontariuszom oraz wszystkim Ludziom Dobrej Woli za wyraz jedność z naszymi Chorymi. Niech Bóg błogosławi.

Z wdzięcznością i modlitwą
Wspólnota Hospicjum