Švenčioniečiai jau žino, kur gyvena Dievo Gailestingumo darbai…

posted in: Aktualijos | 0

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vikaro kunigo Marijano Apriško idėjos vedini suaugusieji ir vaikai- švenčioniečiai, aplankė mūsų hospisą ir Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos vienuolyną, vietą kur buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, pagal šv. sesers Faustinos vizijas. Hospise svečiai susipažino su vykdoma veikla ir teikiamos pagalbos specifika, akcentuojant kad visokeriopa pagalba čia teikiama, ne tik ligoniams bet ir jų artimiesiems nemokamai, nes su artimojo liga yra sunku susitaikyti.

Susipažinę su hospiso veikla, Švenčionių parapijoje įkurtos Dieviškojo Gailestingumo grupės nariai pradžiugino hospiso šeimą, pažadėdami visą kovo mėnesį melstis prašydami Gailestingojo Jėzaus palaiminimo ir užtarimo šiomis intencijomis: už ligonius ir jų artimuosius, už seseris, už hospiso darbuotojus ir savanorius.

Dėkojame mūsų bičiuliams iš Švenčionių, kurie savo maldomis remia Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisą.