Mieszkańcy Święcian już wiedzą, gdzie są pełnione uczynki miłosierdzia…

| 0

Za przyczyną Księdza Mariana Apriszko, Wikarego z Parafii pw. Wszystkich Świętych dorośli i dzieci z tej parafii odwiedzili nasze Hospicjum i kaplicę Sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie był namalowany według wizji Św. Siostry Faustyny obraz Jezusa Miłosiernego. Goście zapoznali się z działalnością Hospicjum, specyfiką okazywanej pomocy chorym, zaznaczając, że wszelka pomoc osobom chorym i ich rodzinom jest udzielana nieodpłatnie.

Po zapoznaniu się z misją Hospicjum, Członkowie Grupy modlitewnej Miłosierdzia, ucieszyli Rodzinę Hospicyjną, bowiem zobowiązali się przez cały marzec modlić się, prosząc błogosławieństwa i wstawiennictwa Jezusa Miłosiernego w następujących intencjach: za chorych i ich bliskich, za Siostry, za pracowników i wolontariuszy naszego Hospicjum.

Dziękujemy naszym Przyjaciołom ze Święcian, którzy nas wspierają swoimi modlitwami.