Przy Kościele sióstr Wizytek kolejna zbiórka na hospicjum w Wilnie

| 0

Było zimno, padał śnieg, wiał zimny wiatr… Ale warszawiacy nie zawiedli, dzięki wspaniałym, szczodrym, ludziom wielkiego serca zebraliśmy prawie 12 tysięcy zł.

To była druga zbiórka na jedyne hospicjum na Litwie, które w Wilnie prowadzą siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Odbyła się ona w niedzielę 19 stycznia 2014 roku po Mszach świętych w Kościele Wizytek w Warszawie.

Dzisiejszy dzień, może z powodu pierwszego poważniejszego w tą zimę ataku chłodu i śniegu przyniósł trochę gorszy wynik niż w 2012 roku o około 3000 zł. Jednak jesteśmy szczęśliwi szczodrością warszawiaków, na których zawsze można liczyć.

Miesięczne utrzymanie hospicjum, którym zarządza Siostra Michaela, to koszt 100 000 zł (po przeliczeniu z litów). Litewska Kasa Chorych dofinansowuje jego działalność w wysokości

40 000 zł. Reszta pochodzi od darczyńców, dobrych ludzi, sponsorów.

W hospicjum przebywają osoby różnych narodowości i różnych wyznań.
Prócz Sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego pracują tam „cywilni” pracownicy, którzy są różnych wyznań, a jedna z nich nawet deklaruje się jako niewierząca.
Tam liczy się Człowiek
Z myślą o tych Ludziach warszawiacy ponownie otworzyli swe serca i portfele.

Serdecznie dziękujemy Księdzu profesorowi Seniukowi i siostrom Wizytkom za stworzenie możliwości kwesty.

Olbrzymie podziękowania należą się także wszystkim wolontariuszom, którzy wspierali zbiórkę swym czasem i energią.

Bardzo dziękujemy pani doktor Monice Madalińskiej za bardzo ważny dar jakim są leki!

Dziękujemy!

Michał Pawlik

Siostra Michaela i Pani Wanda Traczyk Stawska