Pinigų rinkimo akcija prie Seserų Vizičių Bažnyčios

posted in: Aktualijos | 0

Buvo šalta, snigo, pūtė šaltas vėjas… Bet Varšuvos gyventojai mūsų nenuvylė. Nuostabių, dosnių bei didelių širdžių žmonių dėka surinkome beik 12 tūkst. zlotų. Tai buvo jau antroji pinigų rinkimo akcija vieninteliam hospisui Lietuvoje, kuriam Vilniuje vadovauja seserys vienuolės iš Gailestingojo Jėzaus Seserų Kongregacijos. Ji įvyko 2014 metų, sausio 19 dieną (sekmadienį) po Šventųjų Mišių, kurios buvo aukojamos Seserų Vizičių Bažnyčioje Varšuvoje.

Šiandien, gal dėl pirmos rimtesnės šiais metais šalčio ir sniego atakos, rezultatas buvo blogesnis maždaug 3000 zlotų negu 2012 metais. Nepaisant to mus džiugina varšuviečių, kuriais visada galime pasitikėti, dosnumas.

Hospiso, kuriam vadovauja sesuo Michaela, mėnesio išlaikymo suma siekia apie 100 000 zlotų. Ligonių kasos finansavimas siekia 40 000 zlotų. Likusi dalis tai aukotojų, gerų žmonių, rėmėjų lėšos.

Hospise yra įvairių tautybių bei skirtingo tikėjimo asmenys. Be seserų iš Gailestingojo Jėzaus Kongregacijos ten dirba ir „civiliniai“ darbuotojai, kurie yra skirtingo tikėjimo, o viena iš jų skelbiasi netikinti.

Ten svarbiausias žmogus

Galvodami apie tuos Žmones varšuviečiai vėl atvėrė savo širdis bei pinigines.

Nuoširdžiai dėkojame kunigui profesoriui Seniukui ir Seserims Vizitėms už galimybę surengti pinigų rinkimo akciją.
Didžiulė padėka visiems savanoriams, kurie rėmė akciją savo laiku bei energija.

Labai dėkojame gydytojai Monika Madalińska už ypatingą dovaną – vaistus!

Dėkojame!

Michał Pawlik

Sesuo Michaela ir Wanda Traczyk Stawska