Pasaulinės ligonių dienos minėjimas

posted in: Aktualijos | 0

Šių metų vasario 11-oji mūsų hospiso bendruomenėje buvo gausu įvykių.

Pasaulinę ligonių dieną mes prašėme Dievo palaiminimo, užtariant Gailestingumo Motinai. Ir vyko…

Šiandien įvyko mūsų jauniausios Vaikų hospiso skyriaus pacientės krikštas, malda su mūsų pacientų, hospiso pastato palaiminimu. Iš gailestingumo vietos palaiminimas pasklido į keturiais pasaulio puses, per Eucharistijos stebuklą Aušros Vartų kolpyčioje mes patikėjome Dievui viską, kas susiję su hospiso misija: ligonius, jų šeimas, medicininį ir nemedicininį personalą, aukotojus, savanorius, visus žmones, kurių dėka veikia hospisas – nuo aukščiausių žmonių: dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo narių, valstybės, savivaldos lygmens, socialinės, ekonominės, verslo, švietimo sričių atstovai, menininkai ir viso pasaulio žmonės…

Tegul Gailestingasis Jėzus mus remia, sustiprina, palaimina ir veda …

Dėkingai

ses. Michaela Rak su hospiso bendruomene