Obchody Światowego Dnia Chorego

wpis w: Aktualności | 0

Tegoroczny dzień 11 lutego we wspólnocie naszego hospicjum był obfity w wydarzenia. W Światowy Dzień Chorego, przywoływaliśmy mocy Bożej prosząc o Jego błogosławieństwo za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia. I dokonało się…

Odbył się chrzest naszej najmłodszej pacjentki Działu Dziecięcego, modlitwa z błogosławieństwem wszystkich chorych, całego budynku hospicjum. Z miejsca miłosierdzia błogosławieństwo popłynęło w cztery strony świata i w cudzie Eucharystii w Kaplicy Ostrobramskiej zawierzyliśmy Bogu wszystko co łączy się z misją hospicyjną: chorych, ich rodziny, personel medyczny i niemedyczny, darczyńców, wolontariuszy, wszystkie osoby, dzięki którym hospicjum istnieje – od najwyższych osób: duchowieństwa, osób zakonnych, szczebli państwowych, samorządowych, społecznych, gospodarczych, biznesowych, edukacyjnych, środowisk artystycznych i wszystkich na całej ziemi…

Jezus Miłosierny niech nas wpiera, umacnia, błogosławi i prowadzi…

Z wdzięcznością

s. Michaela ze wspólnotą hospicyjną