Paliatyviosios medicinos atstovų susirinkimas

posted in: Aktualijos | 0

Birželio 5 dieną UAB Herbarius patalpose Kaune įvyko paliatyviosios medicinos ir hospisų atstovų susirinkimas. Jame dalyvavo Alytaus VšĮ „Tėviškės namai“ direktorius, Klaipedos Paliatyviosios medicinos ir šeimos sveikatos centro direktorius su socialine darbuotoja, VšĮ Kauno hospiso namai direktorė su socialine darbuotoja, fondo „Hospice“ direktorė, profesorius Arvydas Šeškevičius. Mūsų įstaigai atstovavo Aneta Gurnevič.

Susitikimo metu buvo paliesti svarbūs klausimai, susiję su paliatyviąja medicina ir hospisų veikla Lietuvoje bei jų integracija ir plėtra. Diskutavome apie būtinybę atskirti hospiso pacientus nuo ligoninių struktūrų ir pagalbos jiems teikimą atskirose patalpose. Problema taip pat yra mažas paliatyviųjų lovų skaičius. Aptarėme ir naujos mokymų komandos sukūrimo būtinybę, bendrus veiksmus prieš eutanazijos įstatymo legalizavimą Lietuvoje.

Po ilgos ir aktyvios diskusijos buvo išrinktos aštriausios problemos, kurias turime spręsti kartu, įtakodami teisinės sistemos pakeitimus.

Susitikimo nuotraukos