Spotkanie przedstawicieli medycyny paliatywnej

| 0

W dniu 5 czerwca w siedzibie Firmy Herbarius w Kownie odbyło się spotkanie przedstawicieli hospicjów i medycyny paliatywnej. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Hospicjum domowego „Tėviškės namai„ w Olicie, dyrektor wraz z pracownikiem socjalnym Centrum Pomocy Paliatywnej i Zdrowia w Kłajpedzie, dyrekor i pracownik socjalny Organizacji Pożytku Publicznego „Kowieński Dom Hospicyjny”, dyrektor Fundacji „Hospice“, profesor Arvydas Šeškevičius. Nasze hospicjum na spotkaniu reprezentowała Aneta Górniewicz.

Podczas spotkania były poruszone ważne kwestie dotyczące medycyny paliatywnej i działalności hospicjów na Litwie oraz ich integracja i dalszy rozwój. Dyskutowaliśmy nad koniecznością oddzielenia pacjentów hospicyjnych od struktury pomieszczeń szpitalnych i sprawowania opieki w ośrodkach autonomicznych od oddziałów szpitalnych. Problemem jest kwestia małej ilości łóżek paliatywnych. Pochyliliśmy się nad zagadnieniem pilnego stworzenia wielohospicyjnego zespołu szkoleniowego oraz wspólnego podjęcia działań przeciwko zamierzonej legalizacji ustawy o eutanazji na Litwie.

Po długiej i aktywnej dyskusji zostały wyłonione najbardziej ostre problemy, które musimy wspólnie rozwiązać, wpływając tez na zmiany w systemie prawnym.

Zdjęcia ze spotkania