Miłość łączy…

wpis w: W rodzinie | 0

Nasza Kochana Wolontariuszka Teresa – jest już w wiecznych objęciach Boga. Sama będąc chora, służyła naszym chorym. Obejmowała ich posługą swojej miłości.

Dobre czyny idą za Nią!

Modlimy się i ufamy, że wieczność miłości nas nadal łączy.

Z wdzięcznością dla Świętej Pamięci Teresy
s. Michaela Rak