Meilė vienija…

posted in: Šeimoje | 0

Mūsų mylima savanorė Teresa – jau yra Dievo glėbyje amžinybėje. Pati sirgdama, tarnavo mūsų ligoniams. Apglėbdavo jos savo meilės tarnyste.

Geri darbai seka paskui Ją!

Meldžiamės ir tikime, kad meilės amžinybė mus ir toliau jungia.

Su dėkingumu a.a. Teresai
ses. Michaela Rak