Kunigo charizmatiko vizitas hospise

posted in: Aktualijos | 0

Kokias netektis turėjote savo gyvenime? Kas jus skaudžiausiai palietė? Ar jau visiems atleidote? Jeigu ne, prašau tai padaryti dabar. Tokias žodžiais pradėjo kalbą kun. John Bashobora su kiekvienu mūsų hospiso pacientu.

Vėliau individualiai meldėsi prie kiekvieno paciento. Taip pat uždėdavo rankas, lietė skaudamas vietas ir liepė Jėzaus Kristaus vardu ligai pasitraukti. Didelis šio charizmatiko tikėjimas padarė taip, jog dažnai liga iš tikrųjų palikdavo žmogaus kūną. Taip buvo ir sergančios, turinčios kojų paralyžių ir prie neįgaliųjų vežimėlio prikaustytos moters atveju. Kunigas iš Ugandos palietė jos stuburą ir karštai meldėsi, paskui palietė jos kojas ir pasakė – „O dabar kelkis“. Moteris tuoj pat pakilo nuo vežimėlio ir instinktyviai bandė paimti ramentus. „Ne, neliesk ramentų, bet eik savarankiškai“ – įsakė jai dvasininkas. Moteris nedrąsiai padaro kelis žingsniu į priekį. Jai pasiseka, nors sunkiai išlaiko pusiausvyrą. Viską stebėjo susigraudinusi moters dukra.

„Bus gerai“ – paguodžia kun. Bashobora. „Jėzus jau išgydė tau stuburą“. Su kojomis irgi bus gerai. Tavęs dar laukia ilgas gyvenimas“ – pasakė iki šiol nejudančiai moteriai. „Turi truputį sulieknėti“ – tarė charizmatikas iš Ugandos, su šypsena žvelgdamas į moters dukrą.

Vėliau hospise individualiai aplankė kiekvieną pacientą, kartu meldėsi, guodė. Po to meldėsi kartu su pacientų šeimos nariais, kurie gausiai susirinko hospise.

Kun. John Bashobora yra visame pasaulyje žinomas charizmatikas, per kurio tarnystę Jėzus dažnai suteikia žmonėms sveikatą, išlaisvina iš priklausomybių ir blogų galių. Vilniuje su rekolekcijomis kun. Bashobora viešėjo pirmą kartą, vietos vyskupo ir Šv. Dvasios bažnyčios klebono Tadeuš Jasinski kvietimu. Rekolekcijų metu daugelis sustiprino savo tikėjimą, taip pat patyrė fizinių išgydymų. Vienas parapijietis paskambino kun. Tadeušui Jasinskiui ir informavo, jog naktį po rekolekcijų patyrė išgydymą. Jėzus išgydė vyro stuburą.

Visa hospiso bendruomenė dėkoja Dievui už Jo galią, už gautas malones ir dovanas, o Tėvui John Bashobora už charizmatinę tarnystę.

Tadeuš Andžejevski

Vizito nuotraukos