Kardinolo bendrystė su Hospisu ne tik maldoje…

posted in: Aktualijos | 0

Hospiso idėjos pradininkas Lietuvoje Jo Eminencija Kardinolas Aurys Juozas Bačkis atvira širdimi džiaugiasi Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso veikla. Aplankyti šią bendruomenę Eminenciją pakvietė ses. Michaela, kuri įgyvendino Kardinolo, Vilniaus Arkivyskupijos Metropolito troškimą įsteigti pirmąjį hospisą Lietuvoje.

Kardinolas A. J. Bačkis – Ganytojas, kuris pašventino hospiso patalpas ir atvėrė duris gailestingumo darbams Vilniaus arkivyskupijoje, šiandien džiaugėsi čia vykdoma veikla, pasiektais rezultatais bei suburto kolektyvo geranoriškumu, liudijančiu artimo meilės darbus ligoniams jų artimiesiems, visai Lietuvos visuomenei. Lankydamasis ligonių palatose bendravo su kiekvienu pacientui individualiai, parinko ir ištarė žodžius, išreiškiančius bendrystę su kenčiančiais, guodė ir tvirtybės linkėjo jų artimiesiems. Liudydamas maldos svarbą sunkiu gyvenimo momentu, įteikė mūsų pacientams Rožinius, atvežtus iš Fatimos ir suteikė palaiminimą.

Po ligonių aplankymo Svečias- Tėvas prie pietų stalo susitiko su Hospiso darbuotojais bei savanoriais. Šio susitikimo metu buvo dalinamasi įžvalgomis apie šios įstaigos veiklą, ateities planus, prisimenama kūrimosi istorija, pasidžiaugta personalu, kuris nepriklausomai nuo tautybių ir religijų įvairovės, liudija atviros ir jautrios širdies svarbą bendradarbiaujant ir veikiant išvien. Susitikimą užbaigė Jo Eminencijos Kardinolo Audrio Juozo Bačkio palaiminimas, kurio metu Ganytojas ištarė šiuos žodžius: „Ne aš laiminu , o Dievas iš Dangaus laiminą Jūsų veiklą ir Jus“.

Esame dėkingi kardinolui už šį vizitą ir nuoširdų palaikymą, kuris liudija Gailestingumo darbų vertę šių dienų visuomenėje bei Jo Eminencijos Kardinolo Audrio Juozo Bačkio vienybė su hospiso misiją.

Su dėkingumu
ses. Michaela Rak