Jedność Księdza Kardynała z Hospicjum nie tylko w modlitwie…

| 0

Inicjator idei hospicyjnej na Litwie Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Audrys Juozas Baczkis z otwartym sercem cieszy się działalnością Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Na spotkanie ze Wspólnotą Hospicjum Eminencję zaprosiła s. Michaela, która zrealizowała pragnienie Ks. Kardynała, Metropolity Wileńskiego powołania pierwszego na Litwie Hospicjum.

Ksiądz Kardynał – Pasterz, który poświęcił pomieszczenia hospicjum i otworzył drzwi dla czynów miłosierdzia w Archidiecezji Wileńskiej, dziś cieszy się z jego działalności, osiągniętych wyników, życzliwością personelu, który świadczy o czynach miłosierdzia względem chorych, ich rodzin, całego społeczeństwa Litwy. Odwiedzając sale chorych, porozmawiał z każdym Pacjentem, dobrał słowa, świadczące o jedności z cierpiącymi, pocieszał i życzył sił osobom bliskim. Świadcząc o wadze modlitwy w trudnym okresie życia, podarował naszym Pacjentom Różańce, przywiezione z Fatimy i błogosławieństwo.

Po spotkaniu z chorymi nasz Gość-Ojciec spotkał się na obiedzie z pracownikami i wolontariuszami naszego Hospicjum. Podczas spotkania podzielono się myślami, odnośnie działalności naszej placówki, planów na przyszłość, historii powstania, a także była wspólna radość, że wielonarodowy i wielowyznaniowy personel ma otwarte serca i potrafi działać wspólnie.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem jego Eminencji Ks. Kardynała, podczas którego Pasterz wypowiedział następujące słowa: „Nie ja błogosławię, a Bóg z Nieba błogosławi Państwa i działalność placówki”.

Jesteśmy wdzięczni Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi za wizytę, serdeczne wsparcie, które świadczy o wartości uczynków miłosierdzia w dzisiejszym społeczeństwie, o jedności jego Eminencji Ks. Kardynała z misją Hospicjum.

Z wdzięcznością
s. Michaela Rak