Dziękujemy…

wpis w: Przyjaciele | 0

Wspólnota naszego Hospicjum dziękuje za tak serdeczne

przyjęcie naszej misji i jej wsparcie finansowe, które

dokonało się w Niedzielę Palmową.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Częstochowie przyjmując Siostrę Michaelę, przyjęła nas wszystkich.

Wspólnota Hospicjum