Dėkojame…

posted in: Draugai | 0

Mūsų hospiso bendruomenė dėkoja už širdingą priėmimą mūsų misijos ir finansinę jos paramą, kurie įvyko Verbų Sekmadienį. Čenstakavos Dievo Motinos Parapija, Čenstakavoje priimdama Seserį Michaelą, priėmė mus visus.

Hospiso benruomenė