Būkime Vilties nėšėjais

posted in: Aktualijos | 0

Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas jau trečią kartą surengė Kampaniją „Vilties laukai“. Šį kartą geltonųjų narcizų – Vilties ir Vienybės simbolių sodinimui subūrė Vilniaus miesto medicinos priežiūros įstaigas bei socialinius centrus, kuriose daugelis ieško ir randa pagalbą.

Spalio 14 d. Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas buvo pilnas asmenų, kurie apdovanoti atvira ir jautria širdimi, empatiški ir pasiruošę ištiesti pagalbos ranką šalia esančiam žmogui. Žvarbus oras patikrino Kampanijos dalyvių nusiteikimą ir ryžtą, o bardo Kosto Smorigino atliekamos dainos suvirpino sielos stygas, duodamos tinkamą toną Vilties simbolių-narcizų sodinimui. Hospiso direktorė ses. Michaela sveikindama visus dalyvius kvietė pastebėti kiekvieną šalia esantį, ypač tuos kurie kovoja su onkologine liga, mokosi gyventi su ja ir yra labai pažeidžiami. Laikydama savo rankoje iš vaikų gautą dovaną – minkštą žaislą, kuris vaizduoja liūtę nešančią savo vaiką, ses. Michaela pažadėjo įvykdyti sergančių vaikų ir jų tėvelių norą- turėti namus – vaikų hospisą. „Viltis neįmanomą padaro įmanomu” tokiu šūkiu „Vilties Laukų” dalyviai buvo raginami tapti viltį nešančios šeimos nariais.

 

Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Arūnas Poniškaitis, sveikindamas Kampanijos dalyvius, paragino atsiliepti į pagalbos prašymą ir mokėti dalintis tuo, ką turime. Vilniaus miesto sveikatos ir socialinių reikalų departamento direktorius Jonas Bartlingas kalbėdamas dalyviams priminė gyvenimo trapumą, skatino būti vilties nešėjais, kad pavasarį švęsdami Prisikėlimą ir gamtos atbudimą, būtume Vilties gyvenimui ir gyvybei, šaukliai.

Vėliau hospiso direktorė ses. Michaela įteikė geltonųjų narcizų svogūnėlius šiems vilties skleidėjams Vilniaus mieste: Antakalnio, Karoliniškių, Centro, Naujininkų, Šeškinės poliklinikoms, Nacionalinio Vėžio Institutui, Vilkpėdės ligoninei, Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei, Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei (Naujoje Vilnioje), Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių filialo Vaikų ligoninės Onkohematologijos centrui, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių filialo Vaikų ligoninei, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (Lazdynų),Grigiškių sveikatos priežiūros centrui, Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, Vilniaus miesto socialinės paramos centro Savarankiško gyvenimo namams „Savi namai“, Valakampių socialinių paslaugų namams, Dienos centrams „Šviesa“ ir „Mes esame“, Fabijoniškių socialinių paslaugų namams, Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionui, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namams, Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namams bei Vilniaus miesto savivaldybės socialinių ir sveikatos reikalų departamentui. Svogūnėlai taip pat buvo pasodinti prie Vilniaus Šv. Juozapo Seminarijos, apie kurią su šilumą sakome „Dvasinės Pagalbos Klinika“.

Išlydėjus Kampanijos „Vilties laukai 2016/2017“ dalyvius su hospiso savanoriais sodinti geltonųjų narcizų svogūnėlių, likusieji svečiai Vilties ir Vienybės su sergančiais, simbolius pasodino Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso kieme.

Dėkojame narcizų svogūnėlių aukotojams firmoms „Vitroflora“ iš Lenkijos ir „Genflora“ iš Lietuvos, Trečiojo Amžiaus universiteto atstovams, Mamų mugės organizatorėms Barborai, Justinai ir Kristinai, hospiso pacientų šeimų nariams, skautų būrio „Pilkieji Vilkai“ atstovėms ir visiems, kurie prisidėjo prie III Kampanijos „Vilties Laukai 2016/2017“.

Ačiū žiniasklaidos atstovams už III Kampanijos „Vilties Laukai 2016/2017“ viešinimą ir dalijimąsi Viltimi ir Vienybe su sergančiais.

 

Iki susitikimo, pavasarį žydinčių Vilties narcizų laukuose.