Bądźmy zwiastunami nadziei

| 0

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie już po raz trzeci zorganizowało Kampanię „Pola Nadziei” na Litwie. Tym razem do sadzenia żonkili – symbolu Nadziei i Jedności zostały zaproszone Placówki Medyczne i Centra Pomocy Społecznej, czyli miejsca w których wielu szuka i znajduje pomoc.

W dniu 14 października plac przy Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki było wypełnione ludźmi, obdarowanymi otwartym i wrażliwym sercem, empatycznymi i gotowymi do wyciągnięcia pomocnej dłoni dla będącego obok człowieka. Ostra pogoda wypróbowała nastawienie i odwagę Uczestników Kampanii, a pieśni Kostasa Smoriginasa dotknęły strun serca, dając odpowiedni nastrój sadzeniu żonkili – symbolu Nadziei. Siostra Michaela witając wszystkich Uczestników wzywała by zauważyć każdego kto jest obok, szczególnie tych którzy walczą z chorobą nowotworową, uczą się z nią żyć. Trzymając w ręku prezent otrzymany od dzieci – zabawkę, która przedstawia lwicę, niosącą swoje dziecko, s. Michaela obiecała, że spełni prośbę chorych dzieci i ich rodziców by mieli dom – Hospicjum Dziecięce. „Nadzieja niemożliwe czyni możliwym” z takim hasłem Uczestnicy Kampanii byli zapraszani by stać się członkami rodziny, niosącej nadzieję.

Ksiądz Biskup Arūnas Poniškaitis, witając Uczestników Kampanii, zachęcił do odezwania się na prośbę o pomoc i do umiejętności dzielenia się tym co mamy. Dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Wilna Pan Jonas Bartlingas w przemówieniu przypomniał zebranym o kruchości życia, zachęcał do bycia nośnikami nadziei byśmy wiosną obchodząc Święto Zmartwychwstania i budzenia się wiosny, byli zwiastunami nadziei dla życia.

Później s. Michaela wręczyła cebulki żonkili dla następujących nośników nadziei w mieście Wilnie: Przychodni na Antokolu, w Karolinkach, Centrum, Naujininkach, w Szeszkini; Krajowemu Instytutowi Onkologicznemu, Szpitalowi na Wilczej Łapie, Szpitalowi w Czarnym Borze, Republikańskiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Nowej Wilejce, Centrum Onkohematologii Dziecięcej, Szpitalowi Dziecięcemu w Santaryszkach, Szpitalowi w Lazdynai, Centrum Zdrowia w Grzegorzewie, Domowi Niemowląt z zaburzeniami rozwoju, Centrum Pomocy Społecznej „Swój dom”, Centrum Usług Socjalnych w Wołokumpiach, Centrum Dziennego Pobytu „Światło” i „My jesteśmy”, Centrum Usług Socjalnych w Fabianiszkach, Ośrodkowi dla dzieci i młodzieży, Domowi Dziecka na Antokolu, Domowi Dziecka przy ulicy Minties, Departamentowi Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Wilna. Cebulki zostały też zasadzone przy Wileńskim Seminarium Duchownym im. Św. Józefa, o którym z ciepłem mówimy „Klinika Pomocy Duchowej”.

Po odprowadzeniu Uczestników Kampanii „Pola Nadziei 2016/2017” wraz

z wolontariuszami Hospicjum na miejsca sadzenia żonkili, pozostali Goście posadzili symbole Nadziei i Jedności z Chorymi przy budynku Hospicjum.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom za cebulki żonkili Firmie „Vitroflora” z Polski i „Genflora” z Litwy, Przedstawicielom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Organizatorom „Targów Mam” Pani Barbarze, Justynie i Krystynie, Rodzinom naszych Pacjentów, Druhnom z Drużyny „Szare Wilki” i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Kampanii „Pola Nadziei”.

Dziękujemy Przedstawicielom Mediów za promowanie Kampanii i dzielenie się Nadzieją i Jednością z osobami Chorymi.

Do zobaczenia wiosną na kwitnących żonkilowych Polach Nadziei.