Žmogaus gyvybė yra neliečiama

posted in: Aktualijos | 0

Žmogaus gyvenimas yra neliečiamas ir reikia už jį kovoti iki galo. Esame solidarūs ir meldžiamės už p. Slavomirą, kuris yra komos būsenos Plimuto ligoninėje Anglijoje. Tikime, kad bus įmanoma Jį pergabenti į Lenkiją ir išgelbėti jo gyvybę. Dėkojame Olštyno klinikai „Budzik“, kuri pasiūlė pagalbą ir p. Slavomiro priėmimą ir visiems, kurie prisideda prie transporto organizavimo. Žinome, kas yra noras gyventi – hospise tarnaujame gyvenimui kiekvieną dieną!!!

Su pasitikėjimu, dėkingumu ir malda
ses. Michaela ir Hospiso Bendruomenė