Wspomnienie Patrona Pracowników Medycznych

wpis w: Aktualności | 0

W dniu wspomnienia Św. Łukasza – Patrona Pracowników Medycznych upraszamy jego wstawiennictwa abyśmy mieli nieustanną zdolność służby choremu człowiekowi, bo w nim jest Bóg. Wam, Kochani Służący Bogu w człowieku, dziękuję.

Św. Łukaszu, módl się za nami!
s. Michaela Rak