Wsparcie

wpis w: Aktualności | 0

W tym trudnym czasie pandemii doświadczyliśmy pomocy i wsparcia od „LAISVĖS TV“, która działa jako inicjatywa społeczna i obecnie aktywnie wspiera personel medyczny. Dotarły do nas maseczki ochronne, które są niezbędne w czasie kwarantanny.

Dziękujemy za dostarczenie maseczek ochronnych naszemu personelowi, dzielenie się dobrocią oraz troskę o drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

s. Michaela Rak